Que és de l’hipoteràpia?

És un mètode terapèutic on s’utilitza el cavall buscant la rehabilitació, integració i desenvolupament físic, psíquic, emocional i social de la persona. És una activitat rehabilitadora i reconeguda a tot el món.

Consisteix d’una banda a aprofitar els moviments tridimensionals del cavall per a estimular músculs i articulacions del pacient (el vaivé cap amunt, cap avall, endavant, enrera i cap als costats, és un moviment que resulta ser l’únic en el món animal, semblant al caminar humà).

A més, el contacte amb el cavall aporta facetes educatives i terapèutiques a nivells cognitius, comunicatius i de personalitat. Per la seva naturalitat, la equitació terapèutica influeix a la persona en la seva totalitat. Els projectes poden ser individuals, en els quals es treballa amb una sola persona o col·lectius, treballant amb diversos alumnes.

L’ equinoteràpia està recomanada a persones amb discapacitat de l’aparell locomotor, mental, paràlisi cerebral, sensorials i altres patologies que la clínica mèdica consideri convenient com una teràpia de rehabilitació per al pacient.

Beneficis de l’hipoteràpia

Els beneficis del tractament són un sentiment general de benestar en el pacient, augmenta l'interès en el món exterior i en la pròpia vida, augmenta la resposta davant situacions de risc, disminueix l’ansietat, hi ha una millora de l’autoestima, la confiança i la concentració; el pacient aprèn a superar les seves pors, corregeix els problemes de conducta que pugui tenir, adquireix i fa evolucionar la seva intel·ligència emocional, aprèn a viure moments de relaxació i introspecció, està més en contacte amb el món natural i millora el control emocional i la seva autodisciplina.

HIPICA ESCORNALBOU S.L.  2012